December 5, 2022

Lời Ngỏ
Kính chào các bạn trong phúc lành của Thánh Giuse!
Tập sách Những Bài Suy Niệm Năm Đặc Biệt Về Thánh Giuse ra mắt cách đâu đúng một tháng.
Cũng vì năm kính Thánh Cả, tôi cố gắng hoàn thành tấp viết này với đầu đề “Để Hiểu và Yêu Mến Thánh Cả Giuse Hơn”
Tập sách được chia làm hai phần: Tìm hiểu và áp dụng. Nhiều tư liệu thần học, tu đức về Thánh Cả chính tôi trước đây cũng chưa để ý, chưa biết. Phần khá lớn tôi “tóm dịch” trong cuốn Saint Joseph của Mgr. Cristiani, Paris 1962; tham khảo một số tác giả khác, nhất là cuốn Thánh Giuse Trong Phúc Âm của Châu Thuỷ, New Orleans, USA 1989 và một số trang mạng.
Phần tìm hiểu rất phong phú với các trích dẫn, rất nhiều ích lợi cho các học viên. Qua kinh nghiệm làm giám học tại ĐCV Thánh Quí, Cần Thơ, tôi thấy: “các môn học phải dẫn đến tu đức” (học hiểu nhưng phải dẫn vào đời sống tu đức).
Phần áp dụng thì cần thiết cả cho giới trí thức (biết → sống), cả cho giới bình dân qua các hình thức thực hiện lòng sùng kính Thánh Giuse.
Nhiều người nghiên cứu, nhiều người học hiểu và nhất là mọi người đều “sống lòng sùng kính Thánh Cả”; với tôi, “đó là một phép lạ”.
Cùng hiểu thêm để yêu mến Thánh Cả hơn.
Chúc mọi người tìm thấy nơi “Nagiarét” của mình tình yêu và phúc lành của Thánh Cả trong Mùa Xuân sắp đến.
Đón Xuân Tân Sửu 2021
Lm. Gs. Trần Đình Thụy

Phần 1 TÌM HIỂU

Chủ Đề 1 THỜI CÁC GIÁO PHỤ VÀ GIAI ĐOẠN ĐẦU1
CÁI NHÌN CHUNG
Thật khó mà biết được chính xác lòng đạo đức trong các thế kỷ đầu của Kitô giáo dành cho thánh Cả Giuse. Tất cả các tư tưởng của các Kitô hữu đầu tiên thường hướng về chính Chúa Giêsu: đời sống, cái chết và sự sống lại; Chúa Thánh Thần hiện xuống trong chương trình cứu độ khi tin vào Chúa Giêsu Kitô. Đức trinh nữ Maria cũng vậy, trong thời gian dài đã không có một nghi lễ dành cho cá nhân hay tập thể. Có lẽ sự rao giảng Tin Mừng cổ nhất được nhận ra trong Tin mừng thánh Marcô qua biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan cho đến khi Chúa Giêsu lên trời. Những trình thuật trong phần đầu được khai mở liên quan đến thời thơ ấu của Chúa Giêsu đó là những chương đầu của Tin mừng thánh Matthêu và thánh Luca.
Chỉ đến thế hệ thứ hai, con cái của những tín hữu đầu tiên, mới thấy xuất hiện những điều liên quan đến việc sùng kính của các Kitô hữu nhưng vẫn chưa có một nghi thức chính thức nào.
Những lễ kính của Kitô giáo một thời gian rất lâu dành cho việc Chúa sống lại, Phục sinh và Chúa Thánh Thần hiện xuống đến lễ Ngũ Tuần. Những bài viết của các giáo phụ được gọi là “Tông truyền” bởi vì họ sống rất gần với các Tông đồ cũng chủ yếu minh giải đức tin về Chúa Ba Ngôi, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, qua những bài giảng và cắt nghĩa Phúc Âm. Nhưng tìm hiểu kỹ, chúng ta có thể trưng dẫn ra một số tư tưởng của các Giáo phụ nói về thánh Giuse.

Còn tiếp…

Tải xuống toàn bộ cuốn sách

Để hiểu và yêu mến Thánh Giuse hơn