Day: February 14, 2021

Cách cầu nguyện

Cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha. 1Biết rõ nội dung của Kinh Lạy Cha. Lời cầu nguyện này sẽ được chuyển đến Đức Chúa Trời; tuy nhiên, trong John 10:30, Thiên Chúa đã nói rằng “Ta và Cha của ta là một”. Kinh Lạy Cha cũng được nhắc đến trong Matthew 5-7. Những thông điệp này…

Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ?

Thứ Hai, Tuần 6 Thường Niên, Năm 1 – 15/02/21 Bài Ðọc I: St 4, 1-15. 25 “Cain xông vào giết Abel em mình”. Trích sách Sáng Thế. Ađam ăn ở với vợ là Evà; bà mang thai, sinh ra Cain, và nói rằng: “Nhờ ơn Chúa, tôi sinh được người con”. Bà sinh ra Abel…

Để hiểu và yêu mến Thánh Giuse hơn

Lời NgỏKính chào các bạn trong phúc lành của Thánh Giuse!Tập sách Những Bài Suy Niệm Năm Đặc Biệt Về Thánh Giuse ra mắt cách đâu đúng một tháng.Cũng vì năm kính Thánh Cả, tôi cố gắng hoàn thành tấp viết này với đầu đề “Để Hiểu và Yêu Mến Thánh Cả Giuse Hơn”Tập sách…