Day: January 25, 2021

Ai làm theo ý Thiên Chúa thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta

Thứ Ba, Lễ Hai Thánh TIMÔTHÊU và TITÔ, Giám mục – 26/01/21 Bài Ðọc I: 2 Tm 1, 1-8 “Nhớ lại đức tin trung thành của con”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho  Timô-thêu. Phaolô, Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, bởi ý định của Thiên Chúa, theo lời hứa…

Catechism for adults

⇓ Download the full book of Catechism for adults “For God so loved the world that he gave his only-begotten Son, that those who believe in him may not perish, but may have life everlasting.” [John 3:16] Introduction For many people God is some kind of strange power who is somewhere in outer space. He…