Day: January 21, 2021

Thánh Lễ Misa – sự kỳ diệu

Từ xưa tới nay chưa có một vị thánh nào có đủ tài hùng biện để nói lên nổi sự kỳ diệu của Thánh Lễ Misa. Các đấng cũng chưa bao giờ có thể diễn tả được sự tuyệt vời của đề tài cao quí này. Thánh Bonaventura nói: “Sự kỳ diệu của Thánh Lễ Misa nhiều…

Người gọi những kẻ Người muốn gọi để họ ở cùng Người

Thứ Sáu, Tuần 2 Thường Niên, Năm 1 – 22/01/21 Bài Ðọc I: (năm I) Dt 8, 6-13 “Người là trung gian của một giao ước tốt hơn”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, hiện giờ vị Thượng tế của chúng ta đã lãnh một chức vụ cao trọng hơn, bởi vì Người…