Day: January 20, 2021

Các thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: “Ngài là Con Thiên Chúa”

Thứ Năm, Tuần 2 Thường Niên, Năm 1 – 21/01/21 Bài Ðọc I: Dt 7, 25 – 8, 6 “Người chỉ dâng của lễ một lần khi hiến dâng chính Mình”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, Chúa Giêsu có thể cứu độ cách vĩnh viễn những ai nhờ Người mà đến…

Hình Dáng Hấp Dẫn Của Ma Quỷ Thời Internet

Ngày xưa còn bé và theo quan niệm cổ xưa, ma quỷ trông rất ghê rợn, nó màu đen thui như than, khuôn mặt và vóc dáng dữ tợn. Khi nhìn vào khiến ta hoảng sợ và không dám đến gần. Khi đó ta đề phòng tránh xa. Nhưng thời nay ma quỷ rất ma…

Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?

Thứ Tư, Tuần 2 Thường Niên, Năm 1 – 20/01/21 Bài Ðọc I: Dt 7, 1-3. 15-17 “Ngươi là tư tế theo phẩm hàm Menkixêđê tới muôn đời”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, Menkixêđê này là vua Salem, tư tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông đã đi đón Abraham đang…