Day: January 12, 2021

Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau

Thứ Tư, Tuần 1 Thường Niên, Năm 1 – 13/01/21 Bài Ðọc I:Dt 2, 14-18“Người phải nên giống anh em mình mọi đàng”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Vì các con trẻ cùng chung thân phận máu thịt, chính Chúa Giêsu cũng giống như chúng, cũng thông phần điều đó, để nhờ cái chết…

Xem nội dung khiêu dâm quyến luyến tội lỗi nguy hơn bị quỷ nhập

Quỷ nhập, như ta thấy trong các phim của Hollywood, là những biểu hiện đầy kịch tính của ma quỷ. Tuy nhiên, đó không phải là phương pháp chủ yếu của chúng. Một linh mục dòng Đa Minh và cũng là một nhà trừ quỷ đã cảnh báo rằng mối đe dọa lớn hơn và…