Day: January 1, 2021

Có một Đấng sẽ đến sau tôi nhưng chính Đấng đó đã có trước tôi

Thứ Bảy, Mùa Giáng Sinh, Năm B – 02/01/21 BÀI ĐỌC I: 1 Ga 2, 22-28 “Ước gì điều các con đã nghe từ ban đầu, vẫn ở lại mãi trong các con”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, ai là kẻ nói dối, nếu chẳng phải là…

Họ đã gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi Giêsu mới sinh

Thứ Sáu, LỄ MẸ THIÊN CHÚA – 01/01/21 BÀI ĐỌC I:  Ds 6, 22-27 “Họ sẽ kêu cầu danh Ta trên con cái Israel và Ta sẽ chúc lành cho chúng”. Trích sách Dân Số. Chúa phán cùng Môsê rằng: “Hãy nói với Aaron và con cái nó rằng: Các ngươi hãy chúc lành cho…

Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa 01/01

Hội Thánh chọn ngày đầu năm dương lịch hôm nay để mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và cầu cho hoà bình thế giới. Đức Maria đã được Thiên Chúa chọn cưu mang và sinh Con của Người: “Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một…

Lãnh ơn Đại xá ngày cuối năm và đầu năm mới

Chiếu theo Tông Huấn Giáo Lý Ân Xá (Indulgentiarum Doctrina) do Đức Thánh Cha Phaolo VI ban bố ngày 1 tháng 1 năm 1967 và Cẩm Nang Về Các Ân Xá (Enchiridion Indulgentiarum) ấn bản thứ tư năm 1999, TRONG NGÀY CUỐI NĂM VÀ NGÀY ĐẦU NĂM MỚI Hội Thánh rộng ban cho các tín…