Day: November 26, 2020

Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến

Thứ Sáu, TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN 27-11-20 Bài Ðọc I: (Năm II) Kh 20, 1-4. 11 – 21, 2“Những người đã chết phải chịu phán xét theo các việc họ đã làm. Tôi đã thấy Giêrusalem mới từ trời xuống”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Tôi là Gioan đã thấy một thiên thần…

Giáo Huấn Vui phiên bản video

Một năm kể từ số đầu tiên của chuyên mục Giáo Huấn Vui được phát trên radio và nhận được nhiều phản hồi tích cực, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khán thính giả của Vatican News Tiếng Việt loạt Giáo Huấn Vui phiên bản video dựa trên chương trình radio đã phát với…