Day: November 15, 2020

Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy

 Thứ Hai, Tuần 33 Thường Niên, Năm 2 – 16/11/20 Bài Ðọc I: Kh 1, 1-4; 2, 1-5a“Hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ mức nào và hãy hối cải”. Khởi đầu sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Mạc khải của Ðức Giêsu Kitô mà Thiên Chúa đã ban cho Người, để Người…

Can đảm như cha ông

Giáo hội Việt mừng những cái chết của những người đã từ giã trần gian nầy, mừng những cái chết hào hùng, đã để lại cho biết bao người tấm gương anh hùng trong đời sống, những người này dám dùng cái chết của mình để làm cho mình và nhiều người được sống, họ…