Day: October 2, 2020

Lịch sử Kinh Mân Côi và lễ Đức Mẹ Mân Côi

Trong số các lễ nhớ Đức Maria, ngoài lễ Đức Mẹ Lộ Đức và lễ Đức Bà Camêlô, còn có lễ Đức Mẹ Mân Côi, do Đức Giáo Hoàng Gregorio XIII thành lập năm 1573. Nhưng để biết nguồn gốc của lễ này trước hết phải tìm hiểu lịch sử Kinh Mân Côi ”Rosario”. Từ…

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: ĐỨC TRINH NỮ MARIA

Mẹ quá hiền lành đến nỗi chỉ đối xử với chúng ta bằng tình yêu, chứ không bao giờ xử phạt chúng ta… Đứa con ngỗ nghịch nào làm cho mẹ nó khóc hết nước mắt, chính là đứa con mà mẹ nó yêu thương nhất. Thánh Gioan Maria Vianney Chúa Cha rất hài lòng khi nhìn…

Các con hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời

Thứ Bảy, Tuần 26 Thường Niên, Năm 2 – 03/10/20 Bài Ðọc I: G 42, 1-3. 5-6. 12-16 “Giờ đây mắt con nhìn thấy Chúa. Bởi đó chính con trách thân con”. Trích sách ông Gióp. Ông Gióp thưa lại cùng Chúa rằng: “Con biết Chúa làm nên mọi sự, và không một tư tưởng nào…