Month: October 2020

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó

CHÚA NHẬT – 01/11/20 LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng. Lễ HỌ. * Đại lễ kính toàn thể các thánh nam nữ hôm nay cho ta chiêm ngưỡng đám đông hằng hà sa số những người đã được Chúa Kitô cứu chuộc, đồng thời cũng cho ta thấy trước tương lai chúng ta đang…

Hễ ai nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống và ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên

Thứ Bảy sau Chúa Nhật 30 Quanh Năm Bài Ðọc I: (Năm II) Pl 1, 18b-26“Ðối với tôi, sống là Ðức Kitô, còn chết là một mối lợi”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê. Anh em thân mến, miễn là Ðức Kitô vẫn được rao giảng, đó là điều làm tôi vui mừng,…

Phạm Tội Nào Thì Không Được Rước Lễ?

Hỏi: Thưa cha, phạm những tội nào thì không được rước lễ ? Tội trọng là những tội nào, xin cha cho biết cụ thể. Giai đáp :Theo Giáo Luật điều 916 thì những ai ý thức mình phạm tội nặng và chưa xưng tội trước thì không đươc rước lễ trừ khi có lý do…

Trong ngày Sabbat, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó lên sao?

Thứ Sáu sau Chúa Nhật 30 Quanh Năm Bài Ðọc I: (Năm II) Pl 1, 1-11 “Ðấng đã khởi sự trong anh em công việc tốt lành, sẽ làm hoàn tất cho đến ngày của Ðức Kitô”. Khởi đầu bức thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philípphê. Phaolô và Timôthêu, tôi tớ của Ðức…

Không lẽ một tiên tri phải giết chết ngoài thành Giêrusalem?

Thứ Năm, TUẦN 30 TN – 29-10, 2020 Bài Ðọc I: (Năm II) Ep 6, 10-20 “Anh em hãy mặc lấy mã giáp của Thiên Chúa để có thể đứng vững”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, về tương lai, anh em hãy can đảm trong Chúa, và trong…

Tuần lễ quốc gia về ơn gọi tại Hoa Kỳ

Từ 1-7/11, Giáo hội Hoa Kỳ tổ chức Tuần lễ quốc gia Cảm thức về ơn gọi. Đây là sự kiện thường niên được HĐGM Hoa Kỳ tổ chức kể từ năm 1976 nhằm khuyến khích tất cả các giáo phận và giáo xứ trong cả nước cổ võ ơn gọi và các tín hữu…

Người chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ

Ngày 28 tháng 10  Lễ Thánh Simon Và Giuđa, Tông Ðồ – Lễ Kính Bài Ðọc I: Ep 2, 19-22“Anh em đã được xây dựng trên nền tảng các tông đồ và các tiên tri”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, anh em không còn là khách…

Tổng kết ân nhân giúp bão lụt miền Trung

TỔNG KẾT ÂN NHÂN GIÚP BÃO LỤT MIỀN TRUNG OCT 27 2020 TỔNG CỘNG:   $ 10,070.00 USD 1.       Ẩn Danh Ohio : 500 usd 2.       Điệp : 50.00 3.       Ẩn danh OKC 200 4.       Ẩn danh OKC: 500                 5.       Ẩn Dang NY : 500 6.       Ly Michigan:   500 7.       Hằng, Portland: 200 8.       Oanh Rogers: 700. 9.       Cộng đoàn VN của cha Lạc, ở Francisco Xavier…

Hạt cải mọc lên và trở thành một cây to

Thứ Ba, Tuần 30 Thường Niên, Năm 2 – 27/10/20 Bài Ðọc I: Ep 5, 21-33 “Mầu nhiệm này thật lớn lao; trong Ðức Kitô và trong Hội Thánh”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Ðức Kitô. Người…

Chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc người con gái của Abraham này trong ngày Sabbat sao?

Thứ Hai, Tuần 30 Thường Niên, Năm 2 – 26/10/20 Bài Ðọc I: Ep 4, 32 – 5, 8 Anh em hãy sống trong tình thương như Ðức Kitô”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, anh em hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và…