Day: September 19, 2020

Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành chăng?

20/09/2020 CN Tuần XXV Thường Niên Năm A BÀI ĐỌC I: Is 55, 6-9 Trích sách Tiên tri Isaia.     Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình, và kẻ bất lương, hãy bỏ những tư tưởng mình, hãy trở về với…

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: SỰ HIỆN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA

Thiên Chúa cứu độ yêu thương chúng ta đến nỗi Người tìm kiếm chúng ta khắp nơi. Thánh Gioan Maria Vianney Chúa Giêsu ẩn mình trong Nhà Tạm, đang chờ đợi chúng ta đến viếng thăm và cầu xin với Người. Các con thấy Thiên Chúa tốt lành biết bao! Người tự thích nghi để hòa mình…