Day: September 15, 2020

Thánh Kinh 100 tuần: Xuất Hành

Bài giảng của                                                                        ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm Đài phát thanh lòng Chúa thương xót           …

Chúng tôi đã thổi sáo mà các anh không nhảy múa, chúng tôi đã hát những điệu bi ai mà các anh không khóc

Thứ Tư, Tuần 24 Thường Niên, Năm 2 – 16/09/20 Bài Ðọc I: 1 Cr 12, 31 – 13, 13 Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, anh em hãy cầu mong những ơn cao trọng hơn. Và tôi chỉ bảo anh em một con đường…