Day: September 11, 2020

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: CHÚNG TA YÊU CHÚA THẾ NÀO ?

Ai trong chúng ta có thể nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa, trong khi đó lại dễ dàng bỏ cuộc trước những khó khăn, thử thách không? Điều gì sẽ xảy ra nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta giống như chúng ta yêu mến Ngài? Thánh Gioan Maria Vianney Người ta thường nghe các…

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: CÁC NHÂN ĐỨC CĂN BẢN

Có nhiều người không bao giờ hài lòng về mọi chuyện, dường như họ có quyền hành trong mọi sự. Họ không bao giờ thỏa mãn với những gì đã xảy ra cho họ, họ có thái độ dửng dưng, vô ơn với mọi người. Đó chính là những người mà chúng ta nên làm…

Người mù có thể dẫn người mù được chăng?

11-09-20 Thứ Sáu Tuần 23 Quanh Năm Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Cr 9, 16-19. 22b-27 Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, nếu tôi rao giảng Tin Mừng, thì không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối…