Day: August 2, 2020

Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy

03/08/2020 Thứ Hai Tuần XVIII Mùa Thường Niên BÀI ĐỌC I: Gr 28, 1-17 “Hỡi Hanania, Chúa không hề sai anh, anh đã làm cho dân tin tưởng sự giả dối”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia.   Năm ấy, vào đầu triều đại Sêđêcia, vua Giuđa, tháng năm, năm thứ tư, có tiên tri Hanania,…

August 1-2 : Ơn đại xá Portiuncula là gì?

Giải đáp thắc mắc Ơn Đại Xá Portiuncula August 1, 2015  On Dai Xa PortiunculaTừ trưa ngày 1-8 đến nửa đêm ngày 2-8, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, được hưởng “Ơn đại xá Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước…