Day: July 31, 2020

Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giêsu

Thứ Bảy, Lễ THANH ANPHONGSO – 01/08/20 Bài Ðọc I: Gr 26, 11-16. 24 “Thật Chúa đã sai tôi đến nói với các ngươi những lời đó”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Trong những ngày ấy, các tư tế và các tiên tri nói cùng các đầu mục và toàn dân rằng: “Người này đáng…

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: Linh Mục

Chức vụ Linh Mục không phải cho bản thân mình vì ngài không thể tha tội cho mình, ngài không thể ban phát các Bí tích cho mình. Linh Mục không phải cho bản thân mà là cho mọi người. Thánh Gioan Maria Vianney Hôm nay chúng ta suy niệm về Bí tích Truyền Chức…

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: Bí tích hòa giải

Thật là tuyệt vời khi chúng ta có một Bí tích chữa lành các vết thương trong linh hồn. Nhưng chúng ta phải đón nhận nó với sự chuẩn bị chu đáo. Nếu không, chúng ta sẽ gây thêm những vết thương mới bên cạnh những vết thương cũ. Thánh Gioan Maria Vianney  Bất cứ khi…