Day: July 19, 2020

Nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó

Thứ Hai, Tuần 16 TN, Năm 2 – 20/07/20 Bài Ðọc I: Mk 6, 1-4. 6-8 “Người hỡi, Ta sẽ chỉ cho ngươi việc phải làm, và việc nào Chúa đòi hỏi nơi ngươi”. Trích sách Tiên tri Mikha. Các ngươi hãy nghe Chúa phán: “Ngươi hãy đứng lên, hãy trình bày lời tố cáo…

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: Ơn cứu rỗi (1)

Không phải tất cả các thánh đều có khởi đầu tốt đẹp, nhưng tất cả đều có một kết thúc tốt đẹp. Chúng ta cũng khởi sự không tốt, nhưng hãy kết thúc một cách tốt đẹp như các thánh… Thánh Gioan Maria Vianney Có rất nhiều người mang danh là Kitô hữu nhưng thậm chí…

Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt

CHÚA NHẬT 16 TN, NĂM A – 19/07/20 BÀI ĐỌC I: Kn 12, 13. 16-19 “Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn trở lại”. Bài trích sách Khôn Ngoan. Ngoài Chúa, không có chúa nào khác chăm sóc mọi sự, ngõ hầu minh chứng rằng Chúa không đoán xét bất công. Vì chưng,…