Day: July 17, 2020

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: Ơn Chúa

Tất cả công nghiệp của chúng ta cốt ở việc chúng ta cộng tác với ơn Chúa. Thánh Gioan Maria Vianney Với sức của mình, chúng ta có thể xa tránh tội lỗi và thực hành các nhân đức không? Câu trả lời là không bao giờ! Chúng ta không thể nào làm được điều gì nếu…