Day: July 11, 2020

Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN, NĂM A – 12/07/20 BÀI ĐỌC I: Is 55, 10-11 “Chúng làm cho đất phì nhiêu”. Bài trích sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa phán: “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối…

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: Sự chết

SỰ CHẾT Nhiều người sống cả đời nhưng chẳng hề nghĩ đến sự chết. Thế rồi, thần chết đến! Họ chẳng còn gì trong người; niềm tin, sự trông cậy, và lòng mến, tất cả cùng chết với họ. Rồi sẽ có một ngày, có thể rất gần, chúng ta phải từ biệt cuộc đời, bạn…

Xin Cho Ai Nhìn Con… Được Trông Thấy Đức Mẹ

Một ngày tháng Năm năm 1945 một thiếu nữ diễm kiều quỳ nơi nhà nguyện Nữ Tu Kín Bác Ái. Cô gái quỳ thật nghiêm trang và cầu nguyện thật sốt sắng. Bỗng cô thì thầm: Thưa Đức Mẹ Bé Nhỏ của con, xin Mẹ ban cho con ơn gọi tu dòng! Vừa cầu xong…

Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác nhưng không thể giết được linh hồn

Thứ Bảy, Tuần 14 Thường Niên,  Thánh Benedicto – 11/07/20 Bài Ðọc I:Is 6, 1-8 “Lưỡi tôi nhơ bẩn, mắt tôi trông thấy Ðức Vua, Người là Chúa các đạo binh”. Trích sách Tiên tri Isaia. Năm vua Ozias băng hà, tôi nhìn thấy Thiên Chúa ngự trên ngai cao, và đuôi áo của Người…