Day: July 8, 2020

Sống giây phút hiện tại

Lời người dịch: Con kính biếu Quý Đức Cha, Quý Cha cùng Anh Chị em một bài viết về sự CÁCH LY, một trải nghiệm mà Đức Hồng Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận đã có trong 9 năm biệt giam của 13 năm  tù.  Bài viết của cha RODERICK STRANGE, một giáo sư thần học người…

Cha Thánh Gioan Maria Vianney: Ghen tị

GHEN TỊChúng ta có hạnh phúc hơn khi họ đau khổ hơn không? Chúng ta thật bất hạnh khi trở thành người ghen tị!  Ghen tị là sự buồn phiền chúng ta cảm nhận khi thấy người khác có điều gì tốt lành. Ghen tị và kiêu ngạo là anh em với nhau, ai ghen tị…