Day: June 13, 2020

Tự tử, phần rỗi sẽ ra sao?

Thưa cha, Con được biết tự tử là có lỗi lớn với Chúa và mình sẽ bị rơi xuống hoả ngục đời đời. Con rất may mắn là một người Công Giáo nên được hiểu biết về điều đó. Nhưng con có một người thân của con, vì không phải là Công Giáo và vì…

Cuộc đời lạ lùng của Thánh Antôn Padua

Người ta thường gọi thánh Antôn Padua là “ông thánh hay làm phép lạ”. Ngài là linh mục dòng Phanxicô, tiến sĩ Hội Thánh. Có lẽ, bạn đang đọc những dòng này, đã lần nào đó nhận được ơn lạ ngài ban sau khi khẩn cầu với Ngài. Tuy ngay lúc sinh thời Ngài đã…

Ngoại tình và tha thứ

ĐỨC GIÁM MỤC LOUIS NGUYỄN ANH TUẤN NÓI VỀ ‘NGOẠI TÌNH VÀ THA THỨ’ Ngoại tình là một trong hai nguyên nhân đứng hàng thứ đầu của li dị (gần 26%) theo thống kê các tòa án nhân dân các cấp (Hà nội mới Online ngày 6.7. 2011). I. Tha Thứ được gì? Chúng ta…

Thầy bảo các con: Ðừng thề chi cả

Thứ Bảy, Tuần 10 TN, Năm 2 – 13/06/20 Thánh Anton Pađua Bài Ðọc I: 1 V 19, 19-21 “Êlisê chỗi dậy đi theo Êlia”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Êlia xuống núi tìm đến cùng Êlisê, con ông Saphat, đang cày với mười hai đôi bò; chính Êlisê là…