Day: May 26, 2020

100 Truyện Tích Mân Côi

100 Truyện tích Mân Côi tập 1-20 100 Truyện tích Mân Côi tập 41- 45 100 Truyện Tích Mân Côi 21- 40 01- Đức mẹ đi tu 15 năm – Thúy An 02- Một linh hồn hiện về- Thúy An 03- Bị chém đầu mà còn được xưng tội – Thúy An 04-Con khỉ trung…

Hạnh Tích Cha Thánh Antôn

Cuộc Đời và Hạnh Tích Cha Thánh Antôn. Tổ Phụ Các Đan Sĩ. Do Cha Thánh Athanasio Giám mục thành Alexandria viết và gởi cho toàn thể các Đan sĩ Nữ Biển Đức chuyển ngữ

Xin đóng góp giúp đỡ ngành truyền thông của Tòa Thánh

Nhân ngày thế giới truyền thông và chia sẻ khó khăn với Tòa Thánh, Bộ Truyền thông kêu gọi lòng quảng đại, sự hỗ trợ đóng góp hảo tâm của các tín hữu bằng thời gian, tài năng, tiền bạc và cầu nguyện, như một sự cộng tác với Bộ truyền thông để mang Lời…

ĐTC Phanxicô và các đền thánh trên thế giới sẽ đọc kinh Mân Côi vào chiều thứ Bảy 30/05

Vào thứ Bảy tuần này, nhân dịp kết thúc tháng 5 kính Đức Mẹ, Đức Thánh Cha sẽ cầu nguyện đọc kinh Mân Côi tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican. Các đền thánh Công giáo trên toàn thế giới sẽ kết nối với buổi cầu nguyện qua video truyền chiếu trực…

Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha để Con Cha làm vinh hiển Cha

Thứ Ba, Tuần 7 Phục Sinh,  – 26/05/20 – Thánh Philipphe Neri BÀI ĐỌC I: Cv 20, 17-27“Tôi đi cho hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, từ Milê, Phaolô sai người đi Êphêxô mời các trưởng giáo đoàn…