Day: May 22, 2020

Có được phép thờ phượng Thánh Ala không?

Câu hỏi: Theo con được biết đạo Hồi cũng thờ Thánh Ala cũng là Thiên Chúa Cha của chúng ta. Vậy có được phép bái lại và thờ phượng Thánh Ala – Thiên Chúa không ? Đỗ ThắngCha Luca trả lời: Thưa bạn, Các tôn giáo lớn khởi nguồn từ Abraham xuất phát từ truyền thống…

Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được

Thứ Sáu, Tuần 6 Phục Sinh, – 22/05/20 BÀI ĐỌC I: Cv 18, 9-18 “Trong thành này, Ta có một dân đông đảo”. Trích sách Tông đồ Công vụ. (Khi Phaolô đang ở Côrintô), một đêm kia, Chúa hiện ra phán bảo Phaolô trong một thị kiến rằng: “Con đừng sợ, cứ giảng dạy, chứ…