Day: May 13, 2020

Hồi Ký Thánh Inhaxio Loyola

Hồi ký Thánh I-Nhã Do cha Luis G. Da Camara, SJ Nghe Thánh I-Nhã kể, Sau đó đọc cho người khác ghi chép lại. Tựa sách: Những Bước Đường Theo Chúa do Hoàng Sóc Sơn, SJ giới thiệu, chuyển ngữ và chú thích. Nhà xuất bản Anton & Đuốc Sáng, Frisco, TX 75035 xuất bản…

Lễ Kính Đức Mẹ Fatima Ngày 13-5

Hồi đầu thế kỷ XX, tại làng Fatima của Bồ Đào Nha, có ba em nhỏ chăn cừu. Một em tên là Lúcia de Jesus, 10 tuổi, em kia tên là Francisco Marto, 9 tuổi, và em còn lại tên là Jacinta Marto, 7 tuổi. Francisco Marto và Jacinta Marto là hai anh em ruột…

Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái

Thứ Tư, Tuần 5 Phục Sinh,– 13/05/20 BÀI ĐỌC I: Cv 15, 1-6“Người ta quyết định là các ngài lên Giêrusalem xin các Tông đồ và niên trưởng giải quyết vấn đề này”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđê đến dạy bảo các anh em rằng:…