Day: May 2, 2020

Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời

Thứ Bảy, Tuần 3 Phục Sinh,– 02/05/20 BÀI ĐỌC I: Cv 9, 31-42 “Hội thánh được tổ chức và đầy ơn an ủi của Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Hội Thánh được bình an trong khắp miền Giuđêa, Galilêa và Samaria, sống trong sự kính sợ Chúa, được…