Day: April 22, 2020

Chúa Giêsu Đang Sống

Tác giả: Lm Emiliano Tardif Chúa Giêsu Đang Sống 1- 3 Chúa Giêsu Đang Sống 4 -7 Chúa-Giêsu-Đang-Sống-8 -10 Chúa-Giêsu-Đang-Sống-11-13 Chúa-Giêsu-Đang-Sống-14-16 Chúa-Giêsu-Đang-Sống-17-19 Chúa-Giêsu-Đang-Sống-20-22 Sách đã được phép ấn hành do Lm Dario Taveras, Giám Tỉnh Hội Dòng M.S.C Được chuẩn ấn của ĐGM Nicolas de Jesus Lopez, Tổng GM Santo Domingo, Cộng Hòa Dominicana Cộng…

Nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ

Thứ Tư, Tuần 2 Phục Sinh, Năm 2 – 22/04/20 Bài Ðọc I: Cv 5, 17-26 “Kìa, những người mà các ông tống ngục, hiện đang đứng giảng dạy dân chúng trong đền thờ”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vị thượng tế và mọi người thuộc phe ông, tức là…