June 10, 2023

Hôm 04/4/2020, Đức cha Cesare Nosiglia, Tổng Giám mục Torino Nosiglia đã thông báo về một buổi cầu nguyện đặc biệt với Tấm Khăn Liệm thành Torino. Buổi cầu nguyện do nhóm Mục vụ giới trẻ của Giáo phận Torino tổ chức.

Ngọc Yến – Vatican

“Tình yêu mà Đức Giêsu đã trao ban chính sự sống cho chúng ta, tình yêu mà chúng ta cử hành trong Tuần Thánh mạnh mẽ hơn bất kỳ sự đau khổ, bệnh tật hay bất kỳ sự lây nhiễm, bất kỳ thử thách và sự thất vọng nào. Không có gì và không ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu này, bởi vì tình yêu đó mãi mãi trung tín và kết hợp chúng ta với Ngài bằng một mối dây ràng buộc không thể bị chia cắt”.

Khăn Liệm

Với những lời trên Đức Tổng Giám mục Torino đã thông báo buổi cầu nguyện đặc biệt vào Thứ Bảy Thánh 11/4/2020 trước Tấm Khăn Liệm, trong nhà nguyện nơi Khăn Liệm được lưu giữ. Buổi phụng vụ cầu nguyện sẽ được truyền hình trực tiếp cho mọi người trên thế giới có thể hiệp thông, gồm các lời cầu nguyện, suy tư và các nhân chứng. Đức Tổng Giám mục giải thích rằng buổi cầu nguyện đặc biệt này nhằm nâng đỡ các tín hữu trong đại dịch và cầu xin Chúa ân sủng để vượt qua thử thách như Chúa đã làm trên Thánh Giá.

Liên quan đến việc chọn buổi cầu nguyện vào Thứ Bảy Thánh, Đức cha Cesare Nosiglia cho biết: “Chúng tôi quyết định chọn buổi cầu nguyện vào Thứ Bảy Thánh vì Khăn Liệm cũng thể hiện ngày thinh lặng đặc biệt và suy gẫm về mầu nhiệm sự chết và trong sự chờ mong phục sinh”.

Theo Đức cha Cesare Nosiglia đây không phải là một sự trưng bày như một điều của quá khứ. Khăn Liệm vẫn được đặt trong lồng kính và mọi người có thể suy ngắm các hình ảnh qua tivi. Điều này cũng đã được thực hiện trong năm 2013 với cuộc gặp gỡ các bệnh nhân và các bạn trẻ, và năm 2018 với các bạn trẻ.

Vào năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết một sứ điệp gửi cho buổi trưng bày Khăn Liệm Thánh: “Chính Chúa đang nhìn chúng ta, làm cho chúng ta hiểu tình yêu vĩ đại Ngài đã trao ban cho chúng ta. Tình yêu Chúa giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Ngài mời gọi chúng ta hãy tin tưởng phó thác, không để mất niềm hy vọng, sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa và của Đấng Phục Sinh chiến thắng tất cả”.

Chính các bạn trẻ, những người đang chuẩn bị cho cuộc Gặp gỡ giới trẻ châu Âu lần thứ 43, tổ chức buổi cầu nguyện. Mỗi năm có hàng ngàn bạn trẻ, tuổi từ 18 đến 35 từ hơn 70 quốc gia tham dự Cuộc Gặp gỡ do cộng đoàn Taizé tổ chức. Và năm nay dự kiến Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra từ ngày 28/12/2020 đến 01/01/2021 tại giáo phận Torino. Cũng theo chương trình trong thời gian diễn ra Cuộc Gặp gỡ sẽ có cuộc trưng bày Khăn Liệm Thánh. (Acistampa 04/4/2020)
 07 tháng tư 2020, 14:54