Day: December 4, 2019

THÔNG BÁO GIẢI THỂ

VỀ VIỆC GIẢI THỂ: ĐẠO BINH HỒN NHỎ THỜI ĐẠI MỚI ẨN MÌNH TRƯỚC NHAN CHÚA TỪ NGÀY 3 THÁNG 12, 2019 Tôi, LM. Peter Lê Quang, Linh hướng và thành lập Hội Đạo Binh Hồn Nhỏ Thời Đại Mới Ẩn Mình Trước Nhan Chúa ngày 11 tháng 2, 2019 tại Washington DC. Sau 10…