Day: November 2, 2019

Chết an vui

Bài gẫm 29: NHỮNG PHƯƠNG -THẾ GIÚP TA CHẾT AN VUI Này bạn, bạn biết rõ bạn sẽ chết, nên bạn hãy mau mau sấp mình xuống dưới chân Chúa Cứu-Thế, cám ơn Chúa về những thì giờ Chúa ban cho bạn, để bạn thanh-toán việc lương-tâm, sửa lại những lỗi-lầm cuộc đời đã qua,…

Cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục

NGÀY MÙNG HAI  I. CHÚNG TA TIN CHẮC CÓ LUYỆN NGỤC Những người chống đạo tuyên bố: không có ai bên kia cuộc đời về để nói có gì ở bên đó. Thánh Tôma tiến sĩ, một vinh quang của nhân loại, với uy quyền lớn lao, đã xác định có Luyện ngục. Ngài đầy…

Nhớ cầu nguyện cho các linh hồn

THÁNG 11: THÁNG HƯỚNG VỀ CÁC LINH HỒN Ước mong mỗi người trẻ bước vào một tháng không u uẩn, chết chóc như nhiều người nghĩ; nhưng đó là thời gian để cầu nguyện cho các linh hồn. Thế giới thiêng liêng ấy luôn quan trọng đến phần phúc của chúng ta.  Nếu hỏi “con…

Tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết

Thứ Bảy, Lễ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI – 02/11/19 Bài Đọc I: Kn 3, 1-9 “Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu”. Trích sách Khôn Ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Đối…