Day: November 1, 2019

Những Ơn ích của Ân xá trong Kho tàng Giáo hội

Muốn hưởng ân xá, tín hữu phải có những điều kiện sau: Xưng tội (trước hoặc sau ngày lãnh đại xá (trong vòng một tháng), Rước lễ (chính ngày lãnh đại xá), Cầu nguyện theo ý ĐGH (là đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính mừng), Cần giục lòng ăn năn, chê ghét, dốc…

Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ

Thứ Sáu, Lễ CÁC THÁNH – 01/11/19 Bài Ðọc I: Kh 7, 2-4, 9-14 “Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan đã nhìn thấy một…