Day: September 27, 2019

Ai chống nổi sự chết

Bài gẫm 10: MỌI NGƯỜI NHẤT ĐỊNH SẼ CHẾT. I. Ai chống nổi sự chết. ——Bản án Chúa đã ghi: mọi người đều phải chết. Thánh Au-gút-ti-nô nói:—— “Mọi sự dầu hay, hay dở, đều không chắc chắn, chỉ sự chết là chắc chắn sẽ xảy đến.”——Ai mà biết được trẻ sơ sinh này giàu hay nghèo,…

Con Người phải chịu nhiều đau khổ

Thứ Sáu, Tuần 25 Thường Niên, Năm 1 – 27/09/19 Bài Ðọc I: Kg 2, 1b-10 “Còn một ít lâu nữa, Ta sẽ làm cho đền thờ này đầy vinh quang”. Trích sách Tiên tri Khác-gai. Năm thứ hai triều đại vua Ðariô, đến ngày hai mươi mốt tháng bảy, có lời Chúa dùng tiên tri…