Day: August 14, 2019

Ý Nghĩa Lễ Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời

Nói về Mẹ, viết về Mẹ là một hạnh phúc lớn lao. Tiếng Mẹ sao dịu êm, sao mát dịu đến thế. Mẹ trần thế đã là một tặng phẩm quí giá. Mẹ thiêng liêng lại càng cao quí hơn thế nữa. Mẹ có tên là Maria. Tiếng nói ngắn gọn, nhưng bao trùm, gói…

Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em

Thứ Tư, Lễ Thánh MAXIMILIAN KOLBE, Linh mục Tử đạo – 14/08/19 Bài Ðọc I: Ðnl 34, 1-12 “Môsê qua đời tại đó như Chúa đã truyền dạy, và không còn tiên tri nào như ông đứng lên nữa”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Trong những ngày ấy, ông Môsê từ đồng bằng Moab đi lên…