Day: July 25, 2019

Người Công Giáo Phải Tôn Trọng Sự Thật Như Thế Nào?

Hỏi: Xin cha giải thích rõ điều răn thứ tám và trường hợp được phép không phải nói sự thật. Trả lời: Thiên Chúa là Chân, Thiện, Mỹ tuyệt đối. Nghĩa chỉ nơi Ngài mới có chân lý hay sự thật, sự thiện hảo và tuyệt mỹ mà thôi. Chúa Giêsu cũng đã nói rõ điều này…

Các con sẽ uống chén của Ta

Thứ Năm, Lễ Thánh GIACÔBÊ, Tông Đồ – 25/07/19 BÀI ĐỌC I: 2 Cr 4, 7-15 “Chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Đức Giêsu”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, Chúng ta chứa đựng kho tàng ấy trong những…