Day: July 20, 2019

10 cách cầu nguyện tốt nhất

1. Hằng ngày bạn hãy để ra vài phút và đừng nói gì cả. Bạn hãy thực tập việc nghĩ về Chúa. Và để việc thực hành này giúp bạn dễ dàng thấm nhuần ơn thiêng liêng. 2. Cất lời cầu nguyện. Bạn chỉ dùng những lời nói đơn giản, kể cho Chúa biết tất…

Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã chép

Thứ Bảy, Tuần 15 Thường Niên, Năm 1 – 20/07/19 BÀI ĐỌC I: Xh 12, 37-42 “Đêm đó, Chúa dẫn dắt Israel ra khỏi đất Ai-cập”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, con cái Israel đi từ Ramessê tới So-coth, số đàn ông đi bộ, không kể con nít, chừng sáu trăm ngàn. Và…