Day: July 19, 2019

Chuyện có thật về Thiên Thần Bản Mệnh

Tại một xứ đạo vùng sâu, vùng xa ở nước Pháp, vào một đêm khi cha sở họ đạo chuẩn bị lên giường nghỉ, bỗng có tiếng gõ cửa và tiếng kêu cứu xin cha sở tới xức dầu cho một bệnh nhân đang trong cơn nguy tử. Trời khuya, muốn tới nhà bệnh nhân,…

Caritas: Ý Nghĩa Của Việc Bác Ái Từ Thiện

Nhiều tổ chức từ thiện, nhiều đoàn từ thiện, nhiều người làm từ thiện, nhưng mục đích không giống nhau !  I – XÃ HỘI  Nhiều người có thể bỏ rất nhiều tài vật, năng lực và thời gian ra để giúp đỡ những kẻ đang gặp những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Ban…

Đạo Thiên Chúa khác Đạo Công Giáo như thế nào?

Hỏi: Xin Cha giải thích: Đạo Thiên Chúa là gì, và khác Đạo Công Giáo như thế nào? Trả lời: Trong thực tế, nhiều người đã lầm lẫn khi dùng cụm từ “Đạo Thiên Chúa” hay “Thiên Chúa Giáo” để chỉ Đạo Công Giáo (Catholicism), tức là Đạo thánh mà chính Chúa Kitô đã rao…

Vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat

Thứ Sáu, Tuần 15 Thường Niên, Năm 1 – 19/07/19 BÀI ĐỌC I: Xh 11, 10 – 12, 14 “Các ngươi hãy giết con chiên con vào chiều tối. Hễ nhìn thấy máu, Ta sẽ vượt qua các ngươi”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Môsê và Aaron đã làm các phép lạ…