Day: July 7, 2019

Chúa Giêsu Hài đồng và các Thánh

Có một số vị Thánh trong Giáo Hội được đặc ân thị kiến Chúa Giêsu Hài đồng hoặc ấu nhi tỏ mình cho các ngài ngay khi các ngài còn ở đời này. Chẳng hạn như: Thánh Giêrônimô, Thánh Christopher, Thánh Antôn Pađôva, Thánh Gioan Thiên Chúa, Thánh Giêrađô, Thánh nữ Faustina, 3 em bé…

Being Peacemaker

 FOURTEEN SUNDAY IN ORDINARY TIME – YEAR C                            07/07/2019 – 14th SUNDAY C  (Luke 10:1-12, 17-20) Helen Keller is a famous woman. She was 20 months old when she lost her sight and hearing. Soon she lost her ability to speak as well. But…

Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy

07/07/2019 Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm C BÀI ĐỌC I: Is 66, 10-14c “Đây Ta khiến sông bình an chảy vào nó”.  Trích sách Tiên tri Isaia. Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem, và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các ngươi là những kẻ than khóc nó,…