Day: July 3, 2019

Đức tin là gì và phải sống đức tin như thế nào?

Hỏi: Nhân Năm Đức Tin sắp mở ra trong Giáo Hội, xin cha giải thích tầm quan trọng của đức tin trong đời sống Kitô giáo. Trả lời: Đức tin là 1 trong 3 nhân đức đối thần hay thần học (Theological Virtue)  nhờ đó chúng ta nhận biết và tin có Thiên Chúa là Cha,…

Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!”

03/07/2019 Thứ Tư XIII Thường Niên THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ BÀI ĐỌC I: Ep 2, 19-22 “Anh em được xây dựng trên nền tảng các tông đồ”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, anh em không còn là khách trọ và khách qua đường nữa, nhưng là người đồng…