Day: June 19, 2019

Có thể cử hành thánh lễ chỗ nào khác ngoài nhà thờ không?

40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ Thánh lễ có thể được cử hành ở ngoài nhà thờ, như ta đã từng thấy tại những nơi khốn khổ (trong trại tù, trong nhà riêng ở những vùng có cấm đạo, v.v…). Thánh lễ có thể được cử hành dưới nhiều hình thức khác nhau. Khi thánh…

Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con

Thứ Tư, Tuần 11 Thường Niên, Năm 1 – 19/06/19 Bài Ðọc I: 2 Cr 9, 6-11 “Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, ai gieo ít, thì gặt ít. Ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi…