Day: June 17, 2019

Trong Máu Thánh có hình Chúa

 PHÉP LẠ THÁNH THỂ WALLDURN NƯỚC ĐỨC (GERMANY) NĂM 1330 Vào thế kỷ 14, Chúa Giêsu đã cho chúng ta nhiều Phép Lạ Thánh Thể để đối phó với những nhóm rối đạo “Chống Thánh Thể” khắp cả Âu Châu.  Mỗi lần Ngài bày tỏ chính mình trong hình thức này, phép lạ kéo theo…

Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác

Thứ Hai, Tuần 11 Thường Niên, Năm 1 – 17/06/19 Bài Ðọc I: 2 Cr 6, 1-10 “Chúng tôi chứng tỏ mình là những người phục vụ Thiên Chúa”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, với tư cách là những người cộng sự với…