Day: June 13, 2019

Xác béo mà hồn teo

“Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì” (Lc 9:25) Triết gia Aristotle đã phân chia sự sống thành ba cấp độ: thực vật, động vật, và con người. Sở dĩ ông phân biệt ba cấp độ sự sống như thế vì ông tin rằng ba cấp độ này…

Ông Thánh Antôn Pađua hay làm phép lạ

Người ta thường gọi thánh Antôn Pađua là “ông thánh hay làm phép lạ”. Ngài là linh mục tiến sĩ Hội Thánh. Có lẽ, bạn đang đọc những dòng này, đã lần nào đó nhận được ơn lạ ngài ban sau khi khẩn cầu với Ngài. Tuy ngay lúc sinh thời Ngài đã làm rất…

Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt

Thứ Năm, Lễ Thánh ANTÔN PAĐUA – 13/06/19 Bài Ðọc I: 2 Cr 3, 15 – 4, 1. 3-6 “Thiên Chúa chiếu sáng trong lòng chúng ta, hầu làm sáng tỏ sự hiểu biết về vinh quang của Người”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, cho…