Day: June 8, 2019

Tại sao phải dùng bánh không men trong thánh lễ?

40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ   Luật hiện hành của Giáo Hội buộc rằng thánh lễ phải được cử hành với bánh không men (Giáo Luật, số 926). Nhưng ngày xưa không hẳn như thế. Vào giữa thế kỷ thứ II, thánh Justinô cho biết là giáo dân đem bánh nướng tại nhà mình…

The Holy Spirit is dwelling among us

SUNDAY, JUNE 9, 2019    PENTECOST SUNDAY- SOLEMNITY 1)Acts 2:1-11 2) 1 Corinthians 12:3b-7, 12-13  3)John 20:19-23 – Mass during the Day   Gospel JN 20:19-23 On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, “Peace be with you.” When…

Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra

Thứ Bảy, Tuần 7 Phục Sinh, Năm 1 – 08/06/19 Bài Ðọc I: Cv 28, 16-20. 30-31 “Ngài ở lại Rôma, rao giảng nước Thiên Chúa”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Khi chúng tôi đến Rôma, Phaolô được phép ở nhà riêng với người lính canh. Sau ba hôm, ngài mời các đầu mục…