Day: May 25, 2019

We are not alone in our mission to the world

SUNDAY, MAY 26, 2019   SIXTH SUNDAY OF EASTER 1)Acts 15:1-2, 22-29 2)Revelation 21:10-14, 22-23 3)John 14:23-29 Gospel JN 14:23-29 Jesus said to his disciples:  “Whoever loves me will keep my word,  and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling with him. Whoever does not love me does not keep my words; yet…

Jesus’ Farewell Gift

SIXTH SUNDAY OF EASTER C  (John 14: 23-29) I wonder in how many different places and in how many different houses you’ve lived over the years of your life. I’ve just about lost count. It’s not easy leaving a place, especially when we’ve formed close ties. Unless it’s leaving a destructive relationship or some other difficult…

Amen Nghĩa Là Gì?

Trong Thánh Lễ, nhiều lần bạn đáp Amen sau những lời nguyện mà linh mục chủ tế thay mặt cộng đoàn tuyên đọc. Thí dụ: – “Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. – Amen”. – “… đến muôn thuở muôn đời. –…

GIỚI RĂN CŨ – MỚI: GIỐNG và KHÁC Như Thế Nào?

“Thầy ban cho anh em một điều răn MỚI là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau NHƯ Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13: 34) Yêu thương là cái gì đó cũ rích. Cũ rích vì yêu thương hay tình yêu là cái gì đó gắn liền với…

Các bài đọc được chọn lựa như thế nào?

40 Câu hỏi về Thánh lễ ° Trong thánh lễ ngày Chúa nhật, có ba bài đọc : bài đọc I trích từ Cựu Ước (trừ Mùa Phục Sinh, vì từ Chúa nhật Phục Sinh cho đến Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta nghe đọc sách Tông Đồ Công Vụ), bài đọc…

Hình Khổ Các Đẳng Linh Hồn

Sử liệu các cha dòng Capucino ghi lại câu chuyện liên quan đến những cực hình các đẳng Linh Hồn phải chịu trong Lửa Luyện Ngục. Cha Hippolyte de Scalvo là người tôi tớ tín trung của Chúa. Cha đặc biệt có lòng thương mến các đẳng Linh Hồn. Cha luôn luôn cầu nguyện cho…

Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian

Thứ Bảy, Tuần 5 Phục Sinh, Năm 1 – 25/05/19 Bài Ðọc I: Cv 16, 1-10 “Xin đi sang Macêđonia mà cứu giúp chúng tôi”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô đến Ðerbê và Lystra. Ở đó có một môn đồ tên là Timôthêô, con của một bà Do-thái đã…