September 27, 2023

 Chân Phước Elisabeth Chúa Ba Ngôi

Chúa Có Mặt Là Con Vui

Conrad de Meester

Bản dịch của Cát Minh Nha Trang

Image result for hinh chan phuoc elizabeth chua ba ngoi

 

Elisabeth-Chua-Ba-Ngoi-1-2

Elisabeth-Chua-Ba-Ngoi-3-4

Elisabeth-Chua-Ba-Ngoi-5-6

Elisabeth-Chua-Ba-Ngoi-7-8

Elisabeth-Chua-Ba-Ngoi-9-10

Elisabeth-Chua-Ba-Ngoi-11-12

 

Tòa Giám Mục Nha Trang

Tủ Sách Linh Hạnh

Nhà Xuất Bản Thuận Hóa – Huế 1999