May 28, 2023

Đức Giê-su hiện ra và bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay con vào đây và hãy nhìn tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin” (x. Ga 20,27).

Hôm nay Chúa Nhật II Phục Sinh, là Chúa Nhật của lòng thương xót.

Qua câu chuyện Chúa Phục Sinh hiện ra với các Tông Đồ, cách riêng với Tô-ma và nhất là qua lời nói, Đức Giê-su đã tỏ lòng thương xót của Ngài.

Câu chuyện được bắt nguồn từ việc các Tông Đồ nói cho Tô-ma biết rằng, họ đã nhìn thấy Đức Giê-su Phục Sinh, thế nhưng Tô-ma không tin và tuyên bố thẳng thừng rằng: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người. Nếu tôi không để ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”(x. Ga 20,25).

Đức Giê-su đã chẳng trách cứ Tô-ma về sự khẳng khái đó và đã cho ông toại nguyện: “Đặt ngón tay con vào đây và hãy nhìn tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin”. Lúc đó, Tô-ma chỉ còn dám thưa lên rằng: “Lạy Chúa của con; Lạy Thiên Chúa của con”(x. Ga 20,28). Nghĩa là Lạy Chúa, con tin; con tin rồi ạ!

Thế đấy, Chúa biết con người chúng ta yếu đuối và giới hạn mà; không thấy dễ gì mà tin. Dầu vậy Đức Giê-su cũng nói rõ: “Vì anh thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin”(x.Ga 20,29).

Lòng thương xót Chúa là thế đấy. Ta hãy cùng linh mục Xuân Hy Vọng mà ca khen lòng thương xót Chúa, trong Album Suối Nguồn Xót Thương: 10 bài hát về lòng thương xót Chúa. Đây là bài thứ hai: “Lòng thương xót Chúa 2” như sau:

Chúa xót thương con khi con đứng, con ngồi;

Chúa xót thương con khi con nói, con cười.

Chúa xót thương con chẳng cần suy tính.

Chúa xót thương con khi tha thứ cho người,

Chúa xót thương con khi chia sớt với đời.

Chúa xót thương con chẳng hề thay đổi.

Chúa xót thương con khi con đến với người,

Chúa xót thương con khi vơi gánh nỗi sầu.

Chúa xót thương con biển trời lai láng.

Chúa vẫn thương con khi con dỗi, con hờn;

Chúa vẫn thương con khi tội lỗi ngập tràn.

Chúa vẫn bao dung chờ con quay bước.

Chúa vẫn thương con khi con thấy chán chường;

Chúa vẫn thương con khi con vấp ngã hoài.

Chúa vẫn giang tay đỡ nâng con mãi.

Chúa vẫn thương con khi xao xuyến trong lòng;

Chúa vẫn thương con khi gục ngã trong đời.

Chúa vẫn khoan nhân ủi an con bước.

Và điều Chúa mong muốn nơi mỗi người chúng ta là:

Chúa muốn con luôn luôn cất bước rao truyền,

Chúa muốn con yêu, yêu thương hết muôn người;

Như chính Cha yêu chịu chết vì con.

Chúa muốn con luôn hân hoan sống chan hòa,

Chúa muốn con vui hy sinh trót xác hồn,

Như chính Chúa Con vâng phục đến trọn đời.

Chúa muốn con luôn nên nhân chứng giữa đời,

Chúa muốn con đem tin yêu đến cho người,

Như chính Giê-su chuộc lấy tội đời.

Chúa muốn con luôn tha thứ hết mọi người,

Chúa muốn con ăn năn cất bước trở về,

Bên Chúa khoan nhân từ ái trọn niềm.

Chúa muốn con luôn luôn phó thác nơi Người,

Chúa muốn con tin-yêu-cậy mến chân thành,

Dâng tiếng ca khen lòng Chúa từ nhân.

Chúa muốn con dâng tâm tư hết cho Người,

Chúa muốn con say mê tình Chúa yêu người.

Cất bước ra đi chia sớt niềm vui.

Với điệp ca:

Lòng thương xót Chúa, mãi mãi cao vời.

Lòng thương xót Chúa, con khắc ghi trong hồn.

Một đời ca khen, tình Chúa hải hà.

Lòng này hiến dâng, trọn cả xác hồn.

Vâng. Đúng vậy, lòng thương xót Chúa là thế. Hôm nay và mãi mãi, ta hãy ca khen lòng thương xót Chúa; ta hãy khắc ghi trong tâm hồn của ta rằng: Lòng thương xót Chúa mãi mãi cao vời và tình Chúa bao la như sông như biển. Ta hãy nhớ và sống điều đó trong cuộc đời của ta. Ta sẽ mãi mãi sống trong lòng thương xót của Chúa. Và nói lên như Tô-ma rằng: Lạy Chúa của lòng thương xót, con tin. Lạy Thiên Chúa giàu lòng xót thương, xin thương xót con.

Lm. Bosco Dương Trung Tín