Day: December 21, 2018

Truyền thống tặng quà Giáng Sinh

Sự ra đời của Chúa Jesus và truyền thống tặng quà Giáng Sinh Trải qua nhiều ngàn năm lịch sử, người Do Thái đã nếm trải biết bao thăng trầm, khi thì vinh quang rực rỡ, lúc lại nhục nhằn lao khổ. Nhưng mỗi khi lầm than, từ trong lòng dân tộc ấy lại sinh…

Điều răn thứ chín

Chớ muốn vợ chồng người “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi” (Mt 5,28). 1. H. Điều răn thứ chín dạy ta sự gì? T. Điều răn thứ chín dạy ta phải sống trong sạch từ…

Advent Greetings from the Vocations Office

DIOCESE OF LITTLE ROCK  Office of Vocations 2500 North Tyler Street ▪ Post Office Box 7565 Little Rock, AR  72217-7565▪ (501) 664-0340 December 19, 2018 Advent Greetings from the Vocations Office! We want to welcome you to join us at our upcoming “Come and See” Retreat.  It is scheduled for December 28-29, 2018.  If you are available…

Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh

Thứ Bảy, Tuần 3 Mùa Vọng – 22/12/18 Bài Ðọc I: 1 Sm 1, 24-28 “Bà Anna tạ ơn Chúa vì được sinh Samuel”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Ngày ấy, sau khi đã cho Samuel dứt sữa, bà Anna liền bắt một con bò ba tuổi, lấy ba cân bột, một vò rượu,…