Month: December 2018

Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi

Thứ Hai, Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – 31/12/18 Bài Ðọc I: 1 Ga 2, 18-21 “Các con được Ðấng Thánh xức dầu, và các con biết mọi sự”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Hỡi các con, đây là giờ sau hết. Các con đã nghe biết là sẽ có Phản-Kitô…

Bí mật tòa giải tội

Bí mật tuyệt đối của xưng tội không bao gồm các trao đổi mục vụ không xảy ra trong khuôn khổ chính thức của bí tích.    Xưng tội có những luật rất chặt chẽ trong Giáo hội công giáo Sau khi Tòa án hình sự Bruges kết án linh mục Alexander Stroobandt một tháng…

Walk in the path of the Holy Family

SUNDAY, DECEMBER 30, 2018 (Lec. 17) 1)         1 Samuel 1:20-22, 24-28 2)         1 John 3:1-2, 21,24 3)         Luke 2:41-52 Gospel related: CCC 472, 503, 517, 531, 534, 583, 2196, 2599 CSDC 259 FOCUS:    To walk in the path of the Holy Family is to imitate their holiness, humility, gentleness and deep concern for one another.…

Hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ

CHÚA NHẬT, Lễ THÁNH GIA – 30/12/18 Bài Ðọc I: Hc 3, 3-7. 14-17a “Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ”. Trích sách Huấn Ca. Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội…