Day: December 8, 2018

Preparing the way

A brand new priest went to the lectern to preach his first homily after ordination. He was as nervous as a kitten. But when he reached the lectern he broke into a broad smile. Someone had left a note for him: ‘What’s it to be, man? Will you give us heaven, or give us hell?’…

Sách Giáo Lý cho học sinh và Giáo Lý Viên

Các Sách Ðào Tạo Giáo Lý Viên Phương pháp dạy Giáo Lý cho các lớp XƯNG TỘI và RƯỚC LỄ ( 7- 8 tuổi) Phương pháp dạy Giáo Lý cho các lớp TH ÊM SỨC (9 – 12 tuổi) Phương pháp dạy Giáo Lý cho các lớp BAO ÐỒNG (13 – 15 tuổi) Phương pháp…

Những vụ án của phép hôn phối

MỘT THÁCH ĐỐ MỚI  “Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly.” (Mt. 19:6). “Hôn phối đã được thành nhận và hoàn hợp (“ratum et consummatum” hay “ratified and consummated”) không thể bị tháo gỡ bởi một quyền bính nhân loại hay một nguyên do nào, ngoài sự chết.” (Giáo…

MARRIAGE CASES OR ANNULMENTS

    Some Vietnamese priests are still lack of canonical knowledge on the process of annulment, while some others, due to the ancient tradition of the Vietnamese marriages, evade the responsibility to assist this important process and fail to realize the RIGHT of their parishioners to have it done.   There are several reasons for…

Lỗi phạm điều răn thứ năm

TỘI PHẠM ĐIỀU RĂN THỨ NĂM     Hỏi: xin cha giải thích những trường hợp lỗi phạm điều răn thứ năm.   Trả lời: Sự sống là quà tặng thiêng liêng vô cùng quí giá mà Thiên Chúa ban cho con người. Và chỉ một mình Ngài có quyền trên sự sống của con người mà…

Điều răn thứ tư dạy ta những gì ?

ĐIỀU RĂN THỨ TƯ THẢO KÍNH CHA MẸ   PHẦN HỌC SINH Câu 1 : H. Điều răn thứ tư dạy ta những gì ?             T. Điều răn thứ tư dạy ta sống đúng chức phận mình trong gia đình, trong Hội thánh và ngoài xã hội, mà trước hết là phải thảo kính cha…

Tội phạm điều răn thứ ba

ĐIỀU RĂN THỨ BA 1.Ngày sabat trong Cựu Ước – Ngày sabat nhắc nhớ công trình tạo dựng : “Vì trong sáu ngày, Chúa đã dựng nên trời đất, biển khơi và muôn loài trong đó, nhưng Ngài đã nghỉ ngày thứ bảy. Bởi vậy Đức Chúa đã chúc phúc cho ngày sabat và coi…