Day: December 1, 2018

Vatican xác nhận phép lạ thứ hai của chân phước John Henry Newman

Theo báo chí, Vatican đã xác nhận một phép lạ thứ hai đã xảy ra nhờ lời chuyển cầu của chân phước John Henry Newman. Tin này làm gia tăng hy vọng rằng ngài sẽ được phong thánh vào năm tới. Đức cha Philip Egan của giáo phận Portsmouth ở Anh quốc đã gửi thư…

“Phép lạ hóa bánh ra nhiều” trợ giúp 3000 gia đình nghèo

Để trợ giúp 3000 gia đình nghèo, Hội thánh Vinh sơn Phaolô ở thành phố Indianapolis đã thực hiện những phép lạ “hóa bánh ra nhiều”từ những tấm lòng quảng đại của các ân nhân, từ sự dấn thân quán xuyến công việc của các tình nguyện viên, từ đức tin mạnh mẽ của tất…

Các con hãy tỉnh thức, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến

Thứ Bảy, Tuần 34 Thường Niên, Năm 2 – 01/12/18 Bài Ðọc I: Kh 22, 1-7 “Sẽ không còn đêm tối nữa, Thiên Chúa sẽ soi sáng cho họ”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ. Thiên thần Chúa chỉ cho tôi là Gioan, thấy sông nước hằng sống, sáng ngời như thuỷ tinh,…