Day: August 23, 2018

Tại Sao Gíao Hội Cần Phải Khó Nghèo?

TẠI SAO GIÁO HỘI CẦN PHẢI KHÓ NGHÈO ĐỂ RAO GIẢNG TIN MỪNG CÁCH THUYẾT PHỤC HƠN ?  Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn Khó nghèo là một bất hạnh lớn cho con người, xét theo khôn ngoan của người đời; là những người chỉ  biết quí trọng giầu sang về vật chất,và chỉ đi…

Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít

Thứ Năm, Tuần 20 Thường Niên, Năm 2 – 23/08/18 Bài Ðọc I: Ed 36, 23-28 “Ta sẽ ban cho các ngươi quả tim mới, và đặt giữa các ngươi một thần trí mới”. Trích sách Tiên tri Êdêkiel. Ðây Chúa phán: Ta sẽ thánh hoá danh cao cả Ta đã bị xúc phạm giữa…