Month: August 2018

Có Được Cầu Nguyện và An Táng Trong Nghĩa Trang của Xứ Đạo Những Ai Đã Chết Vì Tự Tử Không?

Trước khi trả lời câu hỏi trên, xin được nói qua về những thay đổi trong giáo lý của Giáo Hội về việc hỏa táng (cremation) và cầu nguyện cho những người đã tự tử chết. Chắc mọi tín hữu còn nhớ là trước Công Đồng Vaticanô II (1962-65), Giáo Hội cấm việc hỏa táng…

Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào

Thứ Sáu, Tuần 21 Thường Niên, Năm 2 – 31/08/18 Bài Ðọc I: 1 Cr 1, 17-25 “Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm đối với người đời, nhưng là sự khôn ngoan đối với những người Thiên Chúa kêu gọi”. Trích thư thứ nhất của…

Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến

Thứ Năm, Tuần 21 Thường Niên, Năm 2 – 30/08/18 Bài Ðọc I: 1 Cr 1, 1-9 “Trong mọi sự, anh em hãy nên giàu có trong Người”. Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Phaolô, do thánh ý Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ của Chúa…

Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa

Lễ THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT – 29/08/18 Bài Ðọc I: Gr 1, 17-19 “Ngươi hãy nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho ngươi: Ðừng run sợ trước mặt họ”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Trong những ngày ấy, lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Ngươi hãy thắt…